Tema Nr. 1 Įvadas

Kultūra privalo būti aktyviai įtraukta į politikos formavimą, programų kūrimą ir inovacijų procesus. Kultūros administravimas turėtų būti naudojamas kaip platforma, padedanti užtikrinti tarpusavio supratimą įvairiausiuose kontekstuose. Tik tokiu atveju įmanomas išties darnus vystymasis.

Siekiant perimti kultūrinį mąstymą bei veikimą, reikia pritaikyti tam tikrus metodus.

Šis skyrius:

❑Pristatys darnaus vystymosi (kaip kultūros administravimo praktikos) metodus.

❑Pasiūlys efektyvaus procesų taikymo technologijas.

Source: www.xwhyagency.com  

cubesproject