Tema Nr. 1 Įvadas

Naudingų santykių – tinklaveikos – kūrimas yra labai svarbus bet kurioje aplinkoje. Žmonės, su kuriais leidžiame laiką, daro didelę įtaką mus supančioms galimybėms. Galimybės, kitaip nei slenkantys debesys danguje, iš esmės yra susiję su žmonėmis.

Pagal apibrėžimą tinklas – tarpusavyje susijusių žmonių ar daiktų sistema. Šiuolaikiniame pasaulyje tinklaveika yra būtinybė. Atliktų tyrimų duomenys rodo, jog profesionalūs tinklai sukuria papildomas karjeros ir verslo galimybes, padeda gauti daugiau vertingų žinių, ugdo inovatyvumo gebėjimus, padeda daryti didesnę pažangą, užsitikrinti geresnį statusą ir autoritetą.  

Profesinių santykių užmezgimas ir puoselėjimas taip pat gerina darbo kokybę bei didina pasitenkinimą atliekamu darbu.

cubesproject