Tema Nr. 1 Kas sudaro kultūros rinką?

Pirmasis rinkodaros žingsnis yra apibrėžti, kas yra jūsų auditorija. Kultūros organizacija turi daug įvairių „auditorijos“ rūšių: lankytojai ar žiūrovai, nariai, savanoriai, finansuotojai, bendradarbiai, šalininkai, bendruomenės… Pagal konkrečius organizacijos tikslus, su šiomis grupėmis reikėtų daugiau ar mažiau komunikuoti. Pagrindiniai rinkodaros procesai taikomi visiems kultūros rinkos nariams, tačiau rinkodaros strategija ir naudojamos priemonės turi būti pritaikytos atsižvelgiant į kiekvienos grupės specialų profilį, poreikius ir lūkesčius. Čia vartosime terminąauditorija“, apibrėždami ir organizacijos lankytojus, ir nesilankančius joje.

Buvo pasiūlyta daugybė būdų klasifikuoti kultūros organizacijos auditoriją – netgi pagal organizacijos rūšį. Bendresnį būdą pasiūlė C. Hoegle, kuris pabrėžė, kad kultūros organizacija turi atsižvelgti ir į nedalyvaujančiuosius (ypač svarbu ne pelno organizacijoms dėl jų socialinės, įtraukios misijos!).

Source: Hoegl, 1995, p.15. Graph by Maria Kouri

cubesproject