Tema Nr. 1 Kas yra inicijavimo etapas?

Kiekvieno projekto gyvavimo ciklas prasideda nuo inicijavimo etapo. Šiuo etapu siekiama apibrėžti projekto kontekstą ir koncepciją, išplėtoti jo rinkodaros ir pelningumo aspektus bei sėkmingai gauti lėšų tam įgyvendinti. Šiame etape projekto vadovas turi parengti šias užduotis:

  • Atlikti galimybių studiją
  • Sukurti projekto įstatus
  • Nustatyti pagrindines suinteresuotąsias šalis
  • Pasirinkti projekto valdymo įrankius

Šio etapo pabaigoje ir atlikus minėtas užduotis, projekto vadovas turėtų visiškai suprasti projekto kontekstą, koncepciją, prasmę, uždavinius, viziją, tikslus, reikalavimus ir riziką.

Šaltinis: www.iphotostock.com 

cubesproject