Tema Nr. 1 Kas yra planavimo etapas?

Planavimo etapas yra būtina projekto gyvavimo ciklo dalis, nes jos metu sukuriamas planas, kurio laikysis projekto valdymo komanda. Planavimo etape išdėstomos detalės ir apibrėžiami projekto tikslai, kad atitiktų organizacijos apibrėžtus reikalavimus.

Planavimo etape projekto vadovai turi:

  • Sukurti projekto planą
  • Parengti išteklių planą
  • Apibrėžti tikslus ir veiklos rodiklius
  • Numatyti rizikas, išlaidas ir terminus

Šaltinis: www.gettyimages.com 

Svarbi priemonė planavimo etape yra „Logical Framework Approach“ (LFA), metodas, naudojamas vystant projektą ir jo planavimą. LFA yra sukuriamas lentelėje su eilutėmis ir stulpeliais, apimančiais kiekvieną pagrindinį projekto aspektą ir parodantį loginį ryšį tarp komponentų.

LFA apima šiuos elementų tipus:

  • Projekto tikslai (galutinis tikslas ir apčiuopiami rezultatai)
  • Veiksmai, reikalingi šiems tikslams pasiekti
  • Ištekliai, reikalingi veiklai įgyvendinti
  • Išorinių ir vidinių veiksnių (rizikos, iššūkių ir galimybių) prielaidos, kurios gali turėti įtakos projektui
  • Rodikliai, naudojami siekiant patikrinti, ar projekto tikslai pasiekti

Pasižiūrėkite, kad sužinotumėte, ko reikia įvaldyti LFA metodą.

Šaltinis: www.iphotostock.com 

cubesproject