Tema Nr. 1 Kas yra projekto gyvavimo ciklas?

Projekto gyvavimo ciklas – tai etapų seka, kurią projektas pereina nuo jo sukūrimo iki pabaigos.

Etapai paprastai eina iš eilės, o jų skaičių, formą, struktūrą ir turinį nustato valdymo komanda bei dalyvaujančių organizacijų ar suinteresuotųjų šalių poreikiai, paties projekto pobūdis ir specializuota jo taikymo sritis.

Kiekvieno projekto etapai gali būti analizuojami ir identifikuojami pagal tikslus, susijusius su jų funkcionalumu ar dališkumu, tarpiniais projekto rezultatais ar produktais, konkrečiais pasiekimais bendroje projekto apimtyje arba kiekvienam etapui skiriamą biudžetą.

Kiekvienam etapui yra nustatytas laiko apribojimas su pradžia ir pabaiga bei kontroliuojančiu etapu.

Paprastai projekto etapai užbaigiami nuosekliai, tačiau jie gali persidengti, atsižvelgiant į kiekvieno projekto kontekstą ir situaciją. Todėl kiekvieno projekto etapai skiriasi trukme, veikla ir reikalingomis pastangomis.

Šaltinis: www.iphotostock.com 

1.Inicijavimas

 • Procesas: Parengti projekto įstatus
 • Rezultatas: Projekto įstatai
 • Procesas: Parengti preliminarų projekto apimties aprašą
 • Rezultatas: Preliminarus projekto apimties aprašas
 1. Planavimas
 • Procesas: Parengti projekto valdymo planą
 • Rezultatas: Projekto valdymo planas

3.Įgyvendinimas

 • Procesas: Projekto įgyvendinimo valdymas
 • Rezultatai: Produktai, prašomi pakeitimai, darbo atlikimo informacija, įgyvendinta pakeitimo užklausa, taisomieji veiksmai, prevenciniai veiksmai, defektų taisymas
 1. Stebėsena
 • Procesas: Projekto veiklos stebėsena
 • Rezultatai: Rekomenduojami taisomieji ir prevenciniai veiksmai, prognozės, rekomenduojamas defektų taisymas
 • Procesas: Integruota pokyčių kontrolė
 • Rezultatai: Patvirtintos ir atmestos pakeitimų užklausos, patvirtinti taisomieji ir prevenciniai veiksmai, patvirtintas defektų taisymas, pristatymai, projekto valdymo plano atnaujinimai ir apimties ataskaita
 1. Užbaigimas
 • Procesas: Projekto užbaigimas
 • Rezultatai: galutiniai produktai, paslaugos ar rezultatai, administracinės ir sutarčių sudarymo procedūros, organizacinių procesų atnaujinimas

Šaltinis: www.gettyimages.com 

cubesproject