Tema Nr. 1 Kas yra rinkodaros planas?

Išnagrinėję pagrindinius rinkodaros elementus, pamatysime, kaip visa tai veikia kartu su rinkodaros planu (RP). Tai dokumentas, apibūdinantis rinkodaros strategiją, kuri padės organizacijai pasiekti savo tikslus. Jis apibūdina taktiką, priemones ir išteklius, kurie turi būti taikomi iš rinkodaros perspektyvos, kad būtų galima sėkmingai įgyvendinti organizacijos strategijas. Todėl rinkodaros planas turėtų būti grindžiamas bendru organizacijos strateginiu planu ir papildyti ir kitus organizacijos verslo planus. Atitinkamai, atsižvelgiant į reikalaujamo detalumo gylį, RP gali būti bendrojo verslo plano dalis arba būti atskirai pridedamas dokumentas.

Kad ir kaip būtų, organizacija turi turėti nustatytą RP, prireikus jį peržiūrėti ir reguliariai vertinti jo turinį, realizavimą ir rezultatus. Jo struktūra atitinka pagrindinius verslo plano sudarymo žingsnius. Logiška, kad organizacija turėtų turėti verslo planą; atitinkamai, kai kurie elementai, tokie kaip organizacijos misija, tikslai ir bendra SSGG analizė turėtų būti jau nustatyta ir gali būti naudojama rinkodaros plane.

Šaltinis: www.gettyimages.com