Tema Nr. 1 Kultūrinės kompetencijos stiprinimas

  1. Tinkamas bendravimas
  • Savęs vertinimas: kritiškas požiūris į savo pačių pageidavimus ir išankstines nuostatas padeda suvokti, kad visi žmonės turi savo įsitikinimus/stereotipus ir todėl priima įvairovę.
  • Aktyvus klausymas: leidžia pašnekovui sutelkti dėmesį į diskusiją, išsiaiškinti detales ir vėl paklausti, sukuriant pasitikėjimu grįstus santykius su pašnekovu.
  • Empatija: menas suprasti ir pajusti kito situaciją, nebūtinai sutinkant su išsakytomis mintimis.

Pagrindiniai aktyvaus klausymo etapai:

  • nuoširdus susidomėjimas asmeniu ar žmonių grupe
  • dėmesys pašnekovui
  • vengimas griežtų pareiškimų ir pastangos suprasti kito poziciją
  • palankios aplinkos pašnekovui sukūrimas/paskatinimas tęsti diskusiją
  • akių kontakto su pašnekovu palaikymas/tikras susidomėjimas diskusija
  1. Žinios

Socialiniai tyrimai rodo, kad mūsų vertybės ir įsitikinimai apie lygybę gali ir nenoromis būti prieštaringi mūsų elgesiui.

❖Daugelis žmonių yra linkę į įvairovę dėl žinių stokos.

❖Pagrindinės mūsų pačių kultūros žinios yra pirmas žingsnis norint pažinti ir suprasti kitas kultūras.

❖Pokalbio pranešimas turi būti pritaikytas prie pašnekovo kultūros ir konteksto.


 Pagarba kultūrų įvairovei yra vienintelis būdas būti visuotiniam (Irina Bokova)

Atvejo analizė: Irina Georgieva Bokova

–  Bulgarijos politikė ir buvusi UNESCO generalinė direktorė

–  Ji atkreipė dėmesį į daugiakalbystės ir kultūrinės įvairovės svarbą švietime.

–  Pritarė vietinių kalbų ir jų kultūros tyrimams. Ji mano, kad žinios apie aplinką, biologinę įvairovę ir tvarų vystymąsi padės giliau suprasti pasaulinius reiškinius.

–  „Visos kalbos yra lygios. Žmogaus vystymasis neįmanomas, jei mes negerbiame to, kas daro mus žmonėmis, kuria mūsų kalbą ir kultūrą.

cubesproject