Tema Nr. 1 Lėšų pritraukimas: pagrindinės sąvokos

Lėšų pritraukimas

 • Tai yra lėšų paieškos ir užsitikrinimo procesas labdaringų ar bendro pobūdžio projekto įgyvendinimui.
 • Lėšų pritraukimas laikomas svarbia organizacijos rinkodaros strategijos dalimi.
 • Tikslas – finansinės operacijos. Lėšų pritraukimas padeda užtikrinti finansinį gerbūvį. Organizacijos misija yra stabilizuojama per rinkos auditoriją.
 • Lėšų pritraukimas susijęs su tokiomis sąvokomis, kaip antreprenerystė, plėtra, tvarumas.

Asmeninių santykių / partnerystės plėtra

 • Bendradarbiavimas tarp organizacijos ir rėmėjo turi būti pagrįstas lojalumu ir sąžiningumu.

       Tai yra pagrindas ilgalaikei partnerystei, padedančiai užsitikrinti paramą ateityje.

.      

Finansinės transakcijos
 

Pozityvus įsitraukimas

Ilgalaikės partnerystės plėtojimas yra raktas į nuolatinę ekonominę paramą.

Lėšų pritraukimas vs. plėtra

 

Darni plėtros strategija

 Lėšų pritraukimas: 4 pagrindiniai elementai

 1. Parama/organizacijų stiprinimas
 • Finansinė parama/rėmimas yra gyvybiškai svarbi organizacijos strategijos dalis.
 • Darbuotojų darbo užmokesčio ir kitos su personalu susijusios išlaidos kartais padengiamos lėšų pritraukimo ir rėmimo dėka.
 1. Organizacijos veiklos viešinimas
 • Lėšų pritraukimo procesas suteikia galimybę reklamuoti organizaciją ir didinti jos aktyvumą viešojoje erdvėje bei bendruomenėje.
 • Šiuolaikinės technologijos suteikia organizacijoms galimybę susisiekti su daugiau rėmėjų ir didinti visuomenės sąmoningumą.
 1. Savanorystė
 • Visi organizacijos nariai yra atsakingi už lėšų pritraukimą.
 • Šie žmonės (savanoriai ir/ar darbuotojai) turi būti atrinkti, atsižvelgiant į organizacijos veiklų svarbą ir integralumą.
 • Savanoriai yra tokie pat vertingi, kaip ir rėmėjai, nes jie skiria savo laisvą laiką organizacijos naudai.

https://www.gettyimages.com/detail/photo/navigational-compass-by-coins-and-fundraising-text-royalty-free-image/1128036050

 1. Nuoseklumas ir viešumas
 • Veiklos apie lėšų pritraukimą viešinimas yra būdas pabrėžti organizacijos poveikį vietos bendruomenei.
 • Grįžtamasis ryšys ir organizacijos sėkmė yra pagrindiniai naujų rėmėjų pritraukimo šaltiniai.
 • Organizacijos progreso kiekybinis įvertinimas ir statistikos viešinimas yra būtinas, siekiant rasti rėmėjų ir papildomų lėšų.

Pavyzdžiai:

 • Organizacija išreiškė savo susirūpinimą aplinkos apsauga, pasodindama 500 medžių, kurie pagamina apie 16 tūkst. kg deguonies, ir šis skaičius metai metų didės“.
 • Organizacija surinko 100 tūkst. eurų tyrimams, susijusiems su vaikų, sergančių vėžiu, gydymu“.