Tema Nr. 1 Naudingos sąvokos

Kultūra

Kultūra atstovauja vertybėms, taisyklėms ir tradicijoms, turinčioms įtakos bendruomenės mąstymui, sąveikai, elgesiui ir pasaulio suvokimui.

Kultūrinė kompetencija:

taip pat žinoma kaip tarpkultūrinė kompetencija, yra asmens gebėjimas efektyviai bendrauti ir

plėtoti sveikus santykius su skirtingos kultūrinės aplinkos žmonėmis, ugdant empatinį sąmoningumą ir ugdant pažinimo, emocinius ir bendravimo įgūdžius.

Kultūrinis vertinimas:

tai procesas, vedantis į kultūrinės kompetencijos įgijimą naudojant tyrimo metodikas

(pvz., klausimynus). Tai padeda žmogui apmąstyti savo savimonę ir kiekvienos kultūros, su kuria jis turi santykį, ypatybes.

Kultūrinis intelektas (KI):

vertina, kaip bendradarbiauja skirtingų kultūrų žmonės, priimant teiginį, kad nepriklausomai nuo amžiaus, kiekvienas gali išsiugdyti įgūdžius ir praktiką, dėl kurių jie tampa kultūriškai protingi. Vystantis kvalifikacijai, mažėja socialinė atskirtis ir didėja tarpusavio supratimas.

šaltinis: www.pexels.com

Kultūrinis intelektas, KI: kiek kultūriškai išsilavinę esate jūs?

 • Individo sugebėjimas formuoti savo elgesį, veikiant efektyviai ir su pagarba daugiakultūrėje aplinkoje.
 • Žmogus, turintis žemą KI indeksą, negali įvertinti informacijos, gautos iš skirtingų kultūrų ar kultūrinių sluoksnių žmonių, o bendravimas su tokiu asmeniu dažniausiai neveikia.
 • Priešingai, aukštas KI indeksas padidina žmogaus produktyvumą darbo vietoje ir pagerina jo derybinius įgūdžius. Todėl įmonės yra linkusios nagrinėti, ar darbuotojai iš skirtingų kultūrinių sluoksnių gali efektyviai bendradarbiauti.

KI apskaičiuojamas nagrinėjant tokius kriterijus:

 – žmogaus vidinį norą sužinoti skirtingas kultūras,

 – supratimą apie kultūrinius skirtumus,

 – lankstumo jausmas,

 – elgesys su skirtingos kultūrinės aplinkos žmonėmis.

Kultūrinis intelektas

Kultūros ledkalnis pagal Edward T. Hall

Kultūros lygiagretinimas su ledkalniu:

Jei visuomenės kultūra būtų ledkalnis, virš vandens būtų keletas matomų aspektų, tačiau po vandens paviršiumi slepiasi didesnė dalis.

 • Išorinė arba sąmoninga kultūros dalis: tai, ką galime pamatyti (ledkalnio viršūnė), apima elgesį ir kai kuriuos įsitikinimus.
 • Vidinė arba pasąmoninė kultūros dalis: (ji yra žemiau visuomenės paviršiaus) apima kai kuriuos įsitikinimus, vertybes ir minties modelius, kurie apibrėžia mūsų elgesį.
 • Tarp sąmoningos ir pasąmoninės kultūros yra reikšmingų skirtumų.

Vidinė

 • Netiesiogiai išmokta
 • Nesąmoninga
 • Sunku keisti
 • Subjektyvios žinios

versus

Išorinė

 • Aiškiai išmokta
 • Sąmoninga
 • Lengvai keičiama
 • Objektyvios žinios

reiškia kultūrinė kompetencija (KK)?

 • Asmens gebėjimą efektyviai bendrauti, dirbti ir užmegzti prasmingus santykius su skirtingos kultūrinės aplinkos žmonėmis
 • KK įsigijimas yra ilgalaikis procesas

 

Būtini KK įgijimo elementai:

 • Kultūrinio identiteto suvokimas,
 • Teigiamas požiūris į kultūrinius skirtumus – įvairovės priėmimas,
 • Žinios apie skirtingas kultūrines praktikas ir tradicijas (pvz., skirtingą istoriją, religiją, įsitikinimus ir kt.),
 • Tarpkultūrinių įgūdžių ugdymas (pvz., pasitikėjimo ir lojalių santykių užmezgimas tarp skirtingų kultūrų žmonių).
cubesproject