Tema Nr. 1 Patarimai paraiškų pildymui

 1. Nuodugni analizė
 • Tinkamų rėmėjų / finansavimo šaltinių identifikavimas
 • Partnerių, kurie iš esmės prisidės prie projekto, atranka
 • Raktas į sėkmę: paraiškos pateikimas
 1. Paraiškos struktūra
 • Paraiškos struktūros kaip istorijos (naratyvo) dėliojimas: su pradžia (poreikio identifikavimu), turiniu (projekto aprašymu) ir pabaiga (rezultatais).
 • Sekančių žingsnių, pabrėžiančių naudą ilgalaikėje perspektyvoje ir investicijų grąžą, aprašymas.
 1. Komunikacijos įtaigumas
 • Svarbu pabrėžti poreikius, atsižvelgiant į integruotą organizacijos strategiją.
 • Reikia įtikinti būsimus partnerius, kad paraiškos teikėjas atsakingai valdys projekto lėšas.
 1. Biudžeto suderinimas su paraiškos turiniu
 • Kiekviena biudžeto dalis turėtų atitikti paraiškoje numatomas veiklas ir turinį.
 • Biudžetas dažnai yra pirmas dalykas, kurį peržvelgia paramą teikianti institucija.

Patarimas: Palaikykite tiesioginį kontaktą su rėmėjais / finansavimą teikiančia institucija

Daugeliu atveju pirmenybė teikiama asmeniniam ryšiui (komunikacijai telefonu vietoje oficialaus laiško ir pan.). Betarpiški santykiai palengvina darbą, o bendravimas tampa lengvesnis ir įdomesnis.

Image source: https://pixabay.com/