Tema Nr. 1 Projekto tolimesnis tyrimas

Įgyvendinus misiją, tai nėra ir neturėtų būti pabaiga.

Tai tik pradžios pabaiga, o nauja vizija ir misija atneš naujų vertybių, naujų iniciatyvų ir, be abejo, naujų projektų, pagrįstų mūsų realiomis idėjomis.

Šiandien naujoji vizija “Sarajevo Meeting of Cultures” nėra tik lankytinas objektas, tai yra judėjimas, organizacija, turinti aiškią misiją ir tikslus. 

cubesproject