Tema Nr. 1 Projektų valdymas: apibrėžimas

Projektų valdymas yra su vadyba glaudžiai susijusi, bet savarankiška disciplina, kurios ištakos siekia 20-ojo amžiaus pradžią, ir kuri aktyviai pradėta plėtoti nuo 1950-ųjų pradžios inžinerijos srityje.

Projektų valdymas apima komandos valdymo procesą, kad projektas būtų vykdomas atsižvelgiant į apimties, laiko, kokybės ir biudžeto apribojimus. Tai reiškia, kad projekto komanda dirba su konkrečiais ištekliais (biudžetu, žmogiškaisiais, medžiagomis, infrastruktūra, “programine įranga ir kt.) pagal nustatytus tikslus, kad pasiektų užsibrėžtus rezultatus (apčiuopiamus ar nematerialius), kurie atitiktų iš anksto nustatytus kiekybinius ir kokybinius reikalavimus per numatytą laiką (terminą).

Taigi, projektas yra laikinas siekis sukurti produktą, paslaugą ar rezultatą esant tam tikriems apribojimams. Tai skiria Projektų valdymą nuo Vadybos: laikinas projektų pobūdis gali būti palyginamas su nuolatiniais, pasikartojančiais kasdieniais organizacijos procesais, reikalaujančiais ugdyti specifinius vadybinius įgūdžius.

Šaltinis: www.unsplash.com

Tai nereiškia, kad projekto valdymas negali vykti organizacijoje. Pavyzdžiui, kultūros sektoriuje dažnai randame „laikinų“ projektų, sukurtų atsižvelgti į specifinius apribojimus, kurie prisideda prie įprastos kultūros organizacijos tvarkos: naujo spektaklio pastatymas bendradarbiaujant su kita organizacija, mokyklų kultūros ir švietimo programos, finansuojamos išorės partnerių ir pan. Iš tiesų:

 • „Laikinas“ nebūtinai reiškia, kad projekto trukmė yra trumpa; tai nurodo jo gyvavimo trukmę.
 • Be to, „laikinas“ paprastai netaikomas projekto rezultatams, nes dauguma projektų siekia ilgalaikių rezultatų.
 • Projekto rezultatai gali būti apčiuopiami arba nematerialūs, nes projektai gali turėti socialinį, ekonominį ir poveikį aplinkai, kurie gerokai pralenkia pačius projektus. Tai ypač tinka kultūros sektoriui.
 • Projekte gali dalyvauti vienas ar keli asmenys arba viena ar kelios organizacinės struktūros iš skirtingų organizacijų.

Šaltinis: www.unsplash.com

Atitinkamai projektas baigiasi, kai:

 • Projekto tikslai buvo pasiekti
 • Jo tikslai nebus arba negali būti pasiekti
 • Išnyksta projekto poreikis
 • Klientas ar rėmėjas nutraukia projektą

Projektų valdymas integruoja procesų seką, suskirstytą į penkias procesų grupes:

 1. Inicijavimas
 2. Planavimas
 3. Vykdymas
 4. Stebėjimas ir kontrolė
 5. Užbaigimas

Šaltinis: www.unsplash.com

cubesproject