Tema Nr. 1 Rinkodaros strategijos

Kultūros paveldo rinkodaros strategijos

Patrauklus ir įdomus nacionalinis kultūros paveldas suteikia didelę pridėtinę vertę šaliai ir vietos bendruomenėms. Tam reikia gerai suprasti paveldo rinkodarą, nes paveldo vietos sėkmė aiškiai priklauso nuo to, ar paveldas sugeba įtraukti vartotojus “.

Jūrėnienė and Radzevičius (2014)

Rinkodara:

✔  yra pagrindinis sektorius organizacijoms ar įmonėms, kurios dirba su paveldu ir aplinka.

✔  prisideda prie pasiūlymo rinkai kūrimo (pardavimo vaidmuo).

✔  siekia išplėsti ir pasiūlyti tam tikrą vertę vartotojų patirčiai ir klientų pasitenkinimui

Rezultatas:

✔Kultūros institucijų, formuojančių rinkos kryptį ir vartotojų kultūrą, darnaus vystymosi pasiekimas.

Rinkodaros vaidmuo yra labai svarbus kultūros sektoriui, nes tai yra galingiausias būdas, leidžiantis kultūros institucijoms rasti ryšį su tiksline auditorija. Pirmasis žingsnis kuriant efektyvią rinkodaros strategiją yra komunikacijos plano parengimas.

cubesproject