Tema Nr. 1 Suprantant rinkodaros kompleksą

Rinkodaros kompleksas palaiko pozicionavimo pastangas. Tai yra dinamiškas elementų derinys, kurio tikslas – sukurti vertę organizacijos tikslinėms grupėms, teikiant joms tinkamas paslaugas ir produktus tinkamais kanalais, tinkamoje vieta ir tinkama kaina.

Trumpai tariant, rinkodaros kompleksas  siekia pritraukti tikslines grupes į abipusiai naudingus santykius su organizacija: tikslinės grupės patenkina savo poreikius per organizacijos pasiūlymus, kurie leidžia pasiekti organizacijos tikslų (pvz., įvairinti ir padidinti auditoriją; intensyvinti lankomumą ir kt.). Atitinkamai rinkodaros kompleksas pritaikomas atsižvelgiant į kiekvienos tikslinės grupės specifinį profilį, lūkesčius ir poreikius.

Yra daugybė pripažintų būdų, kaip suskirstyti rinkodaros kompleksą, įskaitant 4, 5, 7 P arba 4 C teorijas (akronimai anglų kalba). Pateiksime 5 P kategoriją, nes ji lengviau taikoma kultūros organizacijoms.

Rinkodaros kompleksas pagal Kotler & Scheff, 1997.  Maria Kouri diagrama

cubesproject