Tema Nr. 1 Žingsniai planuojant sėkmingą lėšų pritraukimo renginį

 1. Realistiškų tikslų apibrėžimas:

Lėšų pritraukimo renginių pagrindinis tikslas – surinkti reikiamą pinigų sumą.

Nors pinigų surinkimas nėra pagrindinis renginio tikslas, svarbu išsikelti realų tikslą. Jūsų tikslas turėtų būti surinkti apie 30% viso projekto biudžeto lėšų.

Pagrindinis renginio lėšų pritraukimui veiksnys yra lėšų pritraukimo tinklo organizavimas.  

 1. Bendradarbiavimo užmezgimas
 2. Lėšų surinkimas
 3. Organizacijos tinklo plėtra
 4. Plataus masto lėšų pritraukimo renginių organizavimas

Patarimas: Būtina išnagrinėti ankstesnius renginius, siekiant realistiškai numatyti planuojamą surinkti sumą.

Žingsniai planuojant sėkmingą lėšų pritraukimo renginį

 1. Finansavimo pasiūlymas: Tai organizacijos prašymas investuotojui/rėmėjui. Jame aprašoma organizacijos vizija, misija ir analizuojamos priežastys, kodėl potencialus rėmėjas turėtų paremti organizaciją tam tikra lėšų suma.
 2. Rėmėjų/investuotojų paieška:

Potencialių rėmėjų suskirstymas į grupes pagal investicijų/paramos vertę:

 1. „Auksiniai“ rėmėjai: suteikia didžiąją dalį reikalingo kapitalo ir padeda rasti papildomų investuotojų/rėmėjų
 2. Investuotojai/rėmėjai: turi sąlyginai nedidelę kapitalo dalį, bet jų indėlis yra vienodai svarbus
 3. Potencialūs investuotojai/rėmėjai: organizacija tikisi gauti paramą, tačiau bendradarbiavimas dar nėra užmegztas. Tai ya pagrindinė tikslinė grupė.
 4. Investicijų plano realizavimas:

1.Kampanijos organizavimas: sudarykite laiko grafiką (pradžia – pabaiga) ir apibrėžkite ekonominį tikslą

2.Komunikacija: komunikacijos su investuotojais / rėmėjais priemonių (gyvi susitikimai, el. paštas, kt.) ir įrankių (vaizdo įrašai, infografika, vaizdinė medžiaga, kt.) pasirinkimas

3.S.M.A.R.T tikslų planavimas: konkretūs, pamatuojami tikslai prisideda prie aukštesnės lėšų pritraukimo kampanijos kokybės