Tema Nr. 2.4 Įgyvendinimas ir kontrolė/stebėsena

Kokybės užtikrinimas kaip sėkmingo projekto valdymo priemonė viso projekto valdymo proceso metu. Projekto etapuose kokybės užtikrinimas dažnai persidengia, laikantis aiškių suplanuotų sėkmės rodiklių. Tai yra svarbus projekto vystymo ar taisymo įrankis.

Kokybė niekada nėra atsitiktinumas; tai visada yra aukštų ketinimų, nuoširdžių pastangų, protingo nurodymo ir sumanaus vykdymo rezultatas; tai protingas daugelio alternatyvų pasirinkimas.”

William Adelbert Foster

Metodų taikymas bei metodika kokybės užtikrinimo procese skiriasi priklausomai nuo projekto ar veiklos poreikių ir dydžio. Dažnai susiduriame su terminais, kurie naudojami organizacijų kontrolės procese ir jų valdyme. Šio atvejo tyrimo tikslais stebėseną naudosime kaip projekto įgyvendinimo kokybės priemonę.

Stebėsena yra vienos proceso dalies stebėjimas ir nagrinėjimas, apimantis apibrėžtą ir tikslingą stebėjimo lauko pasirinkimą, sistemingą duomenų rinkimą ir duomenų bei informacijos rengimą konkrečios veiklos metu. Stebėsena prasideda nuo planavimo etapo ir iš esmės yra pagrindinis valdymo elementas, susijęs su rezultatais, pasekmėmis, procesais, padariniais ir viso projekto sėkmingu parengimu.

Stebėsena gali būti atliekama keliais etapais su keletu pagrindinių taškų ir papunkčių.

  • Pirmasis etapas vadinamas analizės ir parengimo, kitaip tariant, procesų kartografavimo, etapu. Šiame etape būtina sudaryti tinkamas schemas (juodraščius), atlikti galimų ir dokumentais patvirtintų procedūrų aprašymą bei darbo tvarkos procedūrų organizacijoje rinkimą.
  • Antrasis etapas reiškia atsakymą į klausimą, kiek projektas orientuotas į galutinių vartotojų (pirkėjų, gerbėjų, auditorijos, rėmėjų, žiniasklaidos ir visuomenės) poreikius. Tai taip pat bus papildoma priežastis, dėl kurios privaloma laikytis tikslios reikalavimų analizės. Šiuo atžvilgiu tai yra etapas, susijęs su aiškiu kokybės matavimo formulavimu ir reikšmingų veiklų vadovo sukūrimu.
  • Trečiasis etapas dar vadinamas tobulinimu faze. Tai etapas, kai nuolat kontroliuojama organizacijos

 įgyvendinama kokybės sistema.

  • Ketvirtasis etapas yra vertinimo, sprendimų priėmimo ir vidaus kontrolės etapas, atliekamas valdymo komandos

 arba nepriklausomos kontrolės institucijos.

Lankytino objekto instaliacija 2014 m.

Sarajevo Meeting of Cultures archyvai

Lankytino objekto instaliacija 2014 m.

Sarajevo Meeting of Cultures archyvai