Tema Nr. 2 Baigiamasis susirinkimas ir projekto užbaigimo ataskaita

Baigiamasis susirinkimas

Baigiamasis susirinkimas yra paskutinis svarbus įvykis projekto gyvavimo cikle. Jo metu yra galimybė pasimokyti iš patirties, apibrėžti geriausią patirtį, pasidžiaugti rezultatais ir pripažinti kiekvieno projekto valdymo komandos nario indėlį, leidžiant komandos nariams sukurti sinergiją tolimesnėje veikloje. Susirinkimas užbaigia žmogiškąją projekto dalį, nesunaikindamas kolektyvinio intelekto, sukurto projekto metu.

Projekto pabaigos ataskaita

Projekto pabaigos ataskaita inicijuojama projekto užbaigimo etape ir toliau bus rengiama iki baigiamojo susirinkimo, kuriame projekto valdymo komanda atliks paskutinius pakeitimus. Ataskaitoje pateikiama išsami pagrindinė projekto informacija ir apibendrinamas pasitenkinimo projektu lygis. Galiausiai analizuojamas projekto rezultatas ir procesas, kurio metu buvo gautas rezultatas. Jo baigtinumas yra dvejopas:

  • Užtikrinti, kad užbaigimo veikla vykdoma teisingai;
  • Palengvinti išmoktų pamokų perdavimą kitų projektų vadovams ir organizacijai.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

cubesproject