Tema Nr. 2 Biudžeto rengimas

Rėmėjų/finansavimą teikiančios institucijos reikalavimai:

  • Pridėtinės išlaidos
  • Finansavimo laikotarpis
  • Specifinė informacija (pavyzdžiui: jeigu pinigai skirti kultūros renginio organizavimui, rėmėjai turi gauti tokias detales, kaip konkreti renginio data, vieta ir pan.)

Bendradarbiavimas

  • Kruopštus informacijos apie atsakomybės pasidalijimą nagrinėjimas ir įvertinimas, įgyvendinant finansuotą projektą.

Image source: https://www.pexels.com/

Jūsų biudžeto suderinimas su paraiškos aprašymu

Apart paties biudžeto, dauguma rėmėjų/finansavimą teikiančių institucijų nori gauti finansavimo aprašymą, paaiškinantį finansuojamo projekto tikslus ir įgyvendinamas veiklas.

Patarimas: Padidinkite savo galimybes gauti finansavimą! Įsitikinkite, kad jūsų biudžetas atitinka projekto aprašymą ir numatytas veiklas. Pavyzdžiui, jei projekto finansavimas trunka ištisus metus, aprašyme turėtų būti aiškiai nurodyta projekto trukmė, o Jūsų biudžetas turėtų atspindėti vienerių metų išlaidas.

Image source: https://pixabay.com/ 

cubesproject