Tema Nr. 2 Dažniausi paraiškų rengimo metu kylantys klausimai

  • Pagrindinis paraiškos tikslas yra užmegzti bendradarbiavimą su potencialiu rėmėju / finansavimą teikiančia institucija.
  • Atsakymų į pagrindinius klausimus pateikimas – svarbi proceso dalis.

Patarimas: Formuluokite paraišką klausimų-atsakymų formatu, jei tai Jums padės!

Kas Jūs esate ir kokios Jūsų organizacijos kvalifikacijos?

Atsakymu siekiama atkreipti rėmėjo / finansavimą teikiančios institucijos dėmesį, kad būtų perskaityta visa paraiška, o ne vien tik planuojamo biudžeto eilutės.

✔Sumanus organizacijos pristatymas

✔Pasitikėjimu grįstų santykių kūrimas

Kokias problemas reikia išspręsti?

Ši dalis yra nepaprastai svarbi: paramos užsitikrinimo paslaptis yra suprasti rėmėjų / finansavimą teikiančios institucijos poreikius ir gebėti tuos poreikius patenkinti (rasti tinkamiausius problemų sprendimus).

Patarimas: Papasakokite trumpą istoriją apie savo organizacijos kilmę.

Image source: https://pixabay.com/

Kaip planuojate spręsti šias problemas?

Projekto įgyvendinimo nuo pradžios iki pabaigos aprašymas.

✔Tiksli statistika, kad rėmėjas/finansavimą teikianti institucija suprastų susitarimo sąlygas

✔Užduotys, reikalingos užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą

✔Veiksmų planas, skirtas integruoti visas paraiškoje minimas veiklas ir stebėti jų įgyvendinimą

Kokia bus siūlomo projekto trukmė?

  • Laiko, skirto projekto įgyvendinimui, apibrėžimas
  • Realistiški lūkesčiai ir siekiami rezultatai
  • Tikslai ir siekiai, atitinkantys tuometines organizacijos galimybes
  • Lankstaus pasiūlymo paraiškoje formulavimas

Image source: https://pixabay.com/

Kiek tai kainuos?

Kaina yra pagrindinis paraiškos komponentas. Rėmėjas / finansavimą teikianti institucija nuodugniai šią dalį išnagrinės, atsižvelgdamas (-a) į jo logiką ir nuoseklumą.

Patarimas: Pateikite išsamią planuojamų išlaidų suvestinę (kaip priedą prie biudžeto).

Kas dalyvaus projekte?

Pateikite aiškų, bet glaustą projekte dalyvaujančių komandos narių aprašymą (bei jų kvalifikacijas). Paminėkite ir potencialius / būtinus projekto partnerius.

✔Pradėkite nuo trumpo kiekvieno nario gyvenimo aprašymo.

✔Suorganizuokite pažintinį susitikimą su visa projekto komanda.

Patarimas: Geriausias būdas aprašyti šią dalį yra vartojant trumpus sakinius, naudojant punktus.

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject