Tema Nr. 2 DVT apibrėžimas

Darnaus vystymosi tikslai – tai  navigacijos struktūra, padedanti sekti veiksmų įgyvendinimą. DVT suteikia galimybes įvertinti poveikį ilgalaikėje perspektyvoje.

2015-aisiais metais JT Generalinė Asamblėja patvirtino dokumentą „Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030″.  Tai raginimas pasauliui pakeisti požiūrį ir elgseną.

Nė viena plėtra negali būti tvari be kultūros. Kultūra yra ekonominės, socialinės ir aplikosauginės dimensijų katalizatorius.

UNESCO yra pagrindinė institucija, atsakinga už kultūros įtraukimą į 17 DVT. Čia pateikiama išsamesnė informacija apie kiekvieną DVT.

Jokio skurdo. Iki šiol beveik pusė viso pasaulio gyventojų gyvena skurde, o dėl maisto ir švaraus vandens trūkumo kiekvieną dieną žūsta tūkstančiai žmonių.

Bado panaikinimas. Maisto ir žemės ūkio sektorius gali pasiūlyti reikiamus sprendimus ir yra esminis skurdo ir bado mažinimo veiksnys.

Gera savijauta ir sveikata. Geros sveikatos ir savijautos užtikrinimas visoms amžiaus grupėms yra neatskiriamas nuo darnaus vystymosi.

Kokybiškas švietimas. Kokybiško išsilavinimo užtikrinimas yra žmonių gerbūvio ir tvaraus vystymosi pagrindas.

Lyčių lygybė. Lyčių lygybė yra ne tik pagrindinė žmogaus teisė, bet ir būtinas pagrindas taikiam, klestinčiam ir tvariam pasauliui užtikrinti.

Švarus vanduo ir sanitarinė higiena. Švarus, visiems prieinamas vanduo yra esminė pasaulio, kuriame norime gyventi, dalis.

Įperkama ir švari energija. Energija yra centrinis aspektas beveik kiekvieno iššūkio ar galimybės kontekste.

Orus darbas ir ekonomikos augimas. Tvarus ekonomikos augimas reikalauja kokybiškų darbo vietų užtikrinimo visuomenėje.

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. Investicijos į infrastruktūrą yra būtinos, siekiant užtikrinti darnų vystymąsi.

Sumažėjusi nelygybė. Siekiant sumažinti nelygybę, politika turėtų būti iš esmės universali, atkreipiant dėmesį į socialinę atskirtį patiriančių gyventojų poreikius.

Tvarūs miestai ir bendruomenės. Ateityje miestai privalo suteikti galimybes visiems laisvai naudotis pagrindinėmis paslaugomis, energija, būstu, transportu, ir kt.

Atsakingas vartojimas ir gamyba.

Klimato veiksmai. Klimato kaita yra pasaulinis iššūkis, paliečiantis visus bet kurioje pasaulio vietoje.

Gyvenimas po vandeniu. Atsargus šių esminių pasaulio išteklių valdymas yra pagrindinis tvarios ateities bruožas.

Gyvenimas sausumoje. Tvarus miškų valdymas, kova su dykumėjimu, žemės degradacijos ir biologinės įvairovės atkūrimas.

  • Taika, teisybė ir stiprios institucijos. Galimybė kreiptis į teismą visiems ir efektyvių, atskaitingų institucijų visuose lygmenyse kūrimas.

Partnerystė. Revitalizuoti globalią partnerystę, siekiant užtikrinti tvarią plėtrą.

SDGs DVT turi reikiamus vidaus pajėgumus veikti keliose srityse vienu metu: socialinėje, organizacinėje ir asmeninėje. DVT daro poveikį keliais būdais:

-Įprasmina procesą.

-Suderina veiksmus.

-Pertvarko rinkas į ekosistemas.

Vien to turėtų pakakti, kad lengvai išsirinktumėte darnaus vystymosi tikslus, kurie atitiktų Jūsų tapatybę ir leistų tobulėti.

cubesproject