Tema Nr. 2 Galimybių studija

Galimybių studijoje nustatoma, ar projektas visų pirma bus sėkmingas. Paprastai tai yra pirmoji veikla, atlikta gerokai prieš pradedant bet kokius kitus veiksmus, kurie toliau plėtotų projekto užduotis. Tai yra vienas svarbiausių veiksnių nustatant, ar konkretų projektą galima suplanuoti ir įgyvendinti. Galimybių studijoje nustatomos rinkos galimybės ir projekto tikslai, atliekamas rinkos tyrimas, siekiant atpažinti ir apibrėžti pagrindinius jo tikslus, atrasti galimas kliūtis bei pateikti alternatyvius sprendimus. Be to, joje apibrėžiami kintamieji, biudžeto poreikiai, teisiniai ir darbo jėgos reikalavimai, todėl nustatoma, ar projektas yra įgyvendinamas, pelningas bei naudingas organizacijai.

Žiūrėkite pavyzdį, kodėl galimybių studija yra svarbi.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

Pagrindiniai galimybių studijos elementai yra šie:

  • Techniniai organizacijos pajėgumai ir ištekliai įgyvendinti projektą
  • Organizacijos finansiniai ištekliai projektui įgyvendinti ir kaštų bei naudos analizė, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto ateitį
  • Teisiniai projekto reikalavimai ir organizacijos galimybė jų laikytis
  • Rizika, susijusi su projektu ir ar projektas yra pelningas organizacijai, atsižvelgiant į suvokiamą naudą
  • Projekto įgyvendinamumas, atsižvelgiant į organizacijos poreikius tenkinant problemas ir (arba) pasinaudojant nustatytomis galimybėmis
  • Projekto grafikas, atsižvelgiant į pelningumą per pagrįstą laiką

Skaitykite daugiau apie galimybių studijos pagrindinius elementus.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

cubesproject