Tema Nr. 2 Kultūrinės kompetencijos įgijimo etapai

Cultural Competence Continuum 

Kultūrinis „destruktyvumas“ → kultūrinis „neveiksnumas“ → kultūrinis „aklumas“ → kultūrinė ikikompetencija: → kultūrinė kompetencija → kultūrinis įgūdimas

 1. Kultūrinisdestruktyvumas“:

įvairovės atmetimas, bandymas izoliuotis ir sistemingas silpnėjimas, kuris netgi gali palaipsniui panaikinti bendruomenę (pabėgėlius, žmones su negalia ir pan.) ar visą kultūrą.

Pavyzdžiai: 

-šališkumas/subjektyvumas ugdymo procese (pvz., svarbių skyrių praleidimas istorijos pamokoje)

-„Jei mūsų grupėje nebūtų žmonių su negalia, mūsų pasirodymas būtų geresnis“, „Nusikalstamumą mūsų mieste galima sumažinti tik atsikračius pabėgėlių“.

 1. Kultūrinisneveiksnumas“:

kultūrinio pranašumo jausmas ir bandymas susilpninti kitų kultūrą.

Pavyzdžiai:

-rasizmas/stereotipai

-maži lūkesčiai iš skirtingų kultūrų žmonių

-„Jis neseniai atvyko į Graikiją ir graikų kalbos nemoka tinkamai, todėl neturėtume tikėtis, kad mokykloje jam seksis gerai“.

-įdarbinimas pagal neobjektyvius kriterijus korporatyviniu lygmeniu

3.Kultūrinis „aklumas“:

 • nesugebėjimas suprasti konkrečių kiekvienos kultūros bruožų ir dėl to atsirandantis tik tam tikrų visuomenės grupių poreikių tenkinimas.
 • griežtas derinimas su visuomenės mąstysena ir perspektyvomis
 • asimiliacija

   Pavyzdžiai:

–      „Mokykloje nereikia orientuotis į daugiakultūrį ugdymą, nėra įvairovės.“

–      „Skirtingas ugdymo požiūris, atsižvelgiant į studento kultūrinę kilmę, yra prabanga ir jo nereikia taikyti.“

 1. Kultūrinė ikikompetencija:
 • pripažinimas asmens įgūdžių ribų ar organizacijos praktikos bendraujant su kitomis kultūrinėmis grupėmis
 • sistemų/organizacijų supratimas savo stipriųjų pusių ir vystytinų sričių, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į įvairias kultūrines ir kalbines gyventojų grupes.

   Pavyzdžiai:

-Komandinis darbas pagal kiekvieno kultūrinę kilmę.

-„Padarysiu viską, kad studentai su negalia jaustųsi aktyvia ugdymo proceso dalimi.“

-„Norėdami padidinti savo efektyvumą, turime suskirstyti darbą pagal darbuotojų patirtį.“

 

 1. Kultūrinė kompetencija:
 • asmens gebėjimas veiksmingai bendrauti ir dirbti su žmonėmis iš įvairių kultūrinių aplinkų,
 • sistemos ir organizacijos, kurios yra kultūrinės kompetencijos pavyzdžiai, priima ir gerbia kultūrinius skirtumus.

Pavyzdžiai:

-skirtingos kultūrinės aplinkos žmogiškųjų išteklių įdarbinimo ir išlaikymo taikymo politika ir procedūros,

-KK įsivertinimas tiek asmeniniu, tiek įmonės lygmeniu.

 1. Kultūrinis įgūdimas:

pagarba visoms kultūroms ir pastangos užtikrinti subalansuotą sambūvį (abipusė pagarba ir pripažinimas bet kurioje kultūroje ir pastangos pasiekti taikų ir kūrybingą sambūvį).

     Pavyzdžiai:

-Alternatyvūs mokymo metodai, atsižvelgiant į studentų poreikius,

-Įvairovės priėmimas ir kitokio elgesio priėmimas.

cubesproject