Tema Nr. 2 Kultūros administravimas DVT rėmuose

Kultūra suteikia galimybę kasdieninių praktikų metu mokytis praeities klaidų, spręsti lyčių lygybės problemas, diskriminaciją, smurtą ir kitas visuomenės problemas.

Kultūros administravimas, įsitraukdamas į šių problemų sprendimą, konstruktyviai formuoja būdą efektyviai taikyti DVT praktikoje. Esminiai žingsniai:

-Pažink save.

-Pasirink kelią.

-Pasinaudok galimybėmis.

Pažinkite save. Organizacijos linkusios daryti įvairias prielaidas apie pasaulį, kuriame gyvena jų klientai ir darbuotojai. Vis dėlto, kultūros administravimo veiksmai lokalizuoja dėmesį ir ragina pažvelgti giliau:

Jautrumas statistikai. Paieškos procesas turi būti jautrus socio-kultūrinei aplinkai. Atverkite visus savo pojūčius ir apjunkite tai, ką matote, ir tai, ką skaitote.

Pavyzdžių stebėjimas. Supratimas atsiranda tik pasinėrus į tikrąją kultūrą. Objektyvius duomenis ir jų vertinimą turi papildyti informacija, surinkta konkrečioje aplinkoje.

Analizės interpretavimas. Supratimas turėtų būti susijęs su žinių kompleksiškumu ir rutuliotis kaip istorija, o ne paprastas tekstas. Užmegzkite dialogą su analizės rezultatais, kad padarytumėte teisingas išvadas.

Pasirinkite kelią. Dažnai žmonės sutelkia dėmesį į tai, ko neturi. Kultūros administravimas skatina išnaudoti jau turimą potencialą – tai, ką konkreti vieta ir kontekstas gali pasiūlyti:

Konteksto svarba planavime. Plėtra tampa priklausoma nuo aplinkybių. Veiksmai yra susiję su vieta ir jos poreikiais.

Tendencijos. Strategijos turi būti susijusios su ateities lūkesčiais. Idėjų, kurios materializuojasi, pritaikymas padeda kovoti su savalaikėmis problemomis.

DVT kaip vertybės ir misija. Vertybės ir misija paprastą žinojimą paverčia konkrečiais žingsniais ir tikslais, siekiant skirtingų suinteresuotųjų šalių gerovės.

Kultūros transformacija. DVT integravimas padeda formuoti kultūrą įvairiomis dimensijomis. Tvarus kraštovaizdis auga iš inercijos.

Source: Karolien Brughmans on Unsplash

Pasinaudokite galimybėmis. Dabartinė kapitalistinė mąstysena yra labai individualistinė. Kultūros administravimas siūlo susikoncentruoti ties ekosistemomis, siekiant didesnio augimo ir perėjimo nuo išnaudojimo prie tyrinėjimo.

Organizmas nėra organizacija. Institucijų, grupių, bendruomenės veikimas turėtų būti interpretuojamas kaip persipynusių struktūrų ekosistema. Kiekvienas narys yra nepriklausomas. Ši tinklaveikos sistema turi egzistuoti kartu, kitaip ilgalaikėje perspektyvoje nukenčia kiekvienas struktūros narys.

Galimybės nėra variantai. Kiekvienas veiksmas turi būti suvokiamas kaip galimybė visos ekosistemos augimui užtikrinti. Koncentruotis reikia ties būdais, skatinančiais bendradarbiavimą. Taigi, reikalingas holistinis požiūris.

Tyrinėjimas nėra išnaudojimas. Augimo galimybių paieškos turi būti daromos partnerystėje su kitais. Tai reiškia kūrybišką augimą drauge, kuomet vieni neatima iš kitų, o visi veikia išvien dėl bendros gerovės.

Source: Dario Valenzuela on Unsplash

cubesproject