Tema Nr. 2 Kūrybinė vietokūra

Kultūra turi ugdyti gebėjimus turizmo, kultūros paveldo, laisvalaiko, bendruomenių ir kt. srityse. Ji turi skatinti įvairiausių grupių ir veikėjų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą skirtinguose lygmenyse.

Kūrybinė vietokūra atveria duris kūrybinei partnerystei, vietos entreprenerystei, paveldo įveiklinimui ir bendruomenės įtraukimui, kurių dėka užtikrinamas darnus vystymasis.

 

Kūrybinė vietokūra paprastai taikoma:

-Infrastruktūros įveiklinime.

-Bendruomenių kūrime.

-Nekilnojamojo turto vystyme.

-Miestų planavime.