Tema Nr. 2 Lėšų pritraukimo plano sėkmės formulė

❑Organizacijos planas, padedantis koordinuoti organizacijos veiklas bei pasiekti užsibrėžtą ekonominį tikslą.

❑ Lėšų pritraukimo planas yra pagrindinis elementas, padedantis užtikrinti papildomas lėšas.

Lėšų pritraukimo planas susideda kelių pagrindinių komponentų:

 1. Santraukos ir finansuojamų projektų aprašymo
 2. Organizacinės struktūros apžvalgos
 3. Strateginių tikslų identifikavimo
 4. Projektų vystymo plano ir biudžeto parengimo
 5. Viešinimo ir projektų rezultatų sklaidos

1.Santrauka

Detalus finansuojamų projektų aprašymas bei organizacijos misija ir vizija.

Vizija: apibrėžia organizacijos identitetą ir nurodo organizacijos kryptį bei ambicijas.

Misija: tikslus organizacijos savybių aprašymas.

 

Image source: https://pixabay.com/

 1. Organizacijos struktūra
 • Organizacijos skyrių / departamentų funkcijos, siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo.
 • Organizacijos teisinės, administracinės ir ekonominės struktūros apžvalga.

Žmogiškieji ištekliai: bendra vizija, bendras organizacijos tikslas ir specifiniai tikslai

Pastangos valdyti materialųjį ir nematerialųjį turtą,organizacijos struktūrą ir infrastruktūrą     pelnas, gera reputacija, darbdavių lūkesčių pateisinimas

Pagalba vadovams, ugdant tam tikras darbuotojų kompetencijas (išvengiant kovos dėl reitingų)

Patarimas: Šioje lėšų pritraukimo plano dalyje turi būti identifikuoti ir pateikti trūkumai ir silpnybės, kurie trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus

 1. Strateginiai tikslai
 • Pamatuojamų organizacijos tikslų apibrendrinimas
 • Strateginio plano analizė, kaip pasiekti organizacinius tikslus
 • Pažangos ir pasiekimų matavimo metodika

Investicijų priežastys

Organizacija „atskleidžia“ visuomenei priežastį, kodėl reikalingos lėšos ir kaip bus paskirstomas kapitalas

Investicijų metodai

Informacija, kaip investuotojų kapitalas bus naudojamas pagrindiniam tikslui pasiekti. Kiekviena veikla turėtų būti suskirstyta į individualius tikslus, pabrėžiant pajamas ir rezultatus

 Paraiška

(S.M.A.R.T.)

Patarimas: Lankstumas ir prisitaikymas. Esamą planą reikia pakoreguoti, integruojant siektinus projekto rezultatus.

 1. Finansavimo grafikas ir biudžetas
 • Kapitalo ir veiklos sąnaudų sąrašas
 • Laiko terminų nustatymas
 • Planuojamos pritraukti lėšų sumos ir išteklių panaudojimo įvertinimas

Pagrindiniai partneriai ir komunikacijos reikalavimai

 

Terminai

Planuojamų susitikimų ir renginių datos

 1. Viešinimas / reklama
 • Viešinimo planas ir informacijos sklaida apie organizacijos misiją ir paslaugas ne tik potencialiems rėmėjams, bet ir visuomenei:

     – Identifikuoti tikslinę grupę
     – Efektyviai bendrauti su auditorija

Lėšų pritraukimas 101: Rueben Mayes per TEDxWSU 2014

6.Lėšų pritraukimo pagrindai

Organizacijos tikslas turėtų sutapti su rėmėjo tikslais (bendri tikslai sumažins projekto atmetimo galimybę).

Būtina sukurti planą su finansinių transakcijų terminais

7 svarbiausi elementai, užtikrinantys lėšų pritraukimo strategijos sėkmę

 

1.Įsipareigojimas: sukurkite pasitikėjimu grįstą partnerystę

2.Finansavimo pasiūlymas: trumpai išdėstytos plano ir finansavimo poreikio priežastys

3.Paramos poveikis vietos bendruomenei

4.Pamatuojami rezultatai

5.Lėšų panaudojimo būdai: rėmėjas privalo žinoti, kaip organizacija pasinaudos finansavimu; organizacija turi atsižvelgti į rėmėjo pasiūlymus/svarstymus.

6.Strateginio tikslo apibūdinimas

7.Administravimas/priežiūra: rėmėjas tikisi sulaukti pripažinimo bei įvertinimo dėl suteiktos paramos.