Tema Nr. 2 Penki pagrindiniai projekto gyvavimo ciklo etapai

Projektų vadovams, norintiems suprasti savo darbų procesus ir dirbti pagal geriausias praktikas, rekomenduojama vadovautis Projektų valdymo instituto  praktikos standartais, kurie apibūdina projekto valdymo gyvavimo ciklą. Bet kurio projekto gyvavimo ciklas gali būti painus, nes skirtinguose projekto etapuose vyksta daugybė veiklų.

Projekto etapai sudaro projekto gyvavimo ciklą, todėl jie yra pritaikyti atsižvelgiant į projekto poreikius. Remiantis „PMBOK® Guide“, projekto gyvavimo ciklo elementai turėtų apibrėžti:

  • Koks darbas turi būti atliktas
  • Kokie rezultatai turi būti pasiekti ir apžvelgti
  • Kas turi dalyvauti
  • Kaip kontroliuoti ir patvirtinti kiekvieną etapą

Pasak Projektų valdymo instituto: „projekto valdymas yra žinių, įgūdžių, įrankių ir metodų taikymas įvairiausioms veikloms, siekiant patenkinti konkretaus projekto reikalavimus“. Yra penki projekto valdymo etapai, ir jei gyvavimo ciklas suteikia aukšto lygio projekto vaizdą, etapai yra jo įgyvendinimo gairės.

cubesproject