Tema Nr. 2 Produktas

Kultūros organizacijos produktas yra įvairus ir, jį gali sudaryti tiek paslaugos (nematerialios), tiek produktai (apčiuopiami) ir visko, kas gali būti tarp jūsų poreikių ir norų. Apytikslė muziejaus, scenos meno organizacijos ar festivalio „produktų“ kategorija yra apibendrinta dešinėje esančioje pagrindinėje diagramoje. Pažvelkite ir aplankykite nuorodas į keletą pavyzdžių iš kultūros organizacijų visame pasaulyje.

Iš tiesų kultūros produktas gali labai varijuoti, priklausomai nuo kultūros organizacijos profilio, išteklių ir apimties, taip pat nuo tikslinių grupių profilio, poreikių, tendencijų ir lūkesčių. Galiausiai kultūros organizacijų produktas yra jų siūloma patirtis.

PAGRINDINIS KULTŪROS TURINYS

– Nuolatinės parodos

(pvz., muziejai)

– Spektakliai – parodos

(pvz., teatras, opera, šokis, festivaliai)

PAPILDOMAS KULTŪROS TURINYS

– Laikinos parodos

– Paskaitos, peržiūros

– Koncertai/šou

(Graikijos nacionalinė opera)

Edukacinės programos

– renginiai, susiję su kultūra (National History Museum „Trials”)

ATKARTOJAMAS KULTŪROS TURINYS

-Tiesioginis spektaklių transliavimas (ROH streaming)

– DVD/CD/skaitmeniniai įrašai

– Muziejų vadovai

– Pasirodymų programos

SKAITMENINIS KULTŪROS TURINYS

– 3D internetinės muziejų ekskursijos

– Kolekcijų ir kultūros pasiūlymų skaitmeninimas (Google“ menas ir kultūra)

– Internetinės švietimo programos ir ištekliai (National Historical Museum)

Kultūros organizacijos produktas yra pačios organizacijos gyvavimo esmė, o jos plėtrą lemia mokslinės, kūrybinės, švietimo ir meno gairės, lūkesčiai ir standartai. Be to, kultūros produktas turi didelių ypatumų, kurie jį išskiria iš apčiuopiamų produktų, tokių kaip automobiliai, gėrimai, kompiuteriai ar rašikliai:

  • Jis gali būti apčiuopiamas, nematerialus arba ir tai, ir tai (pvz., muzikos koncertas yra nematerialus produktas „gyvu“ pavidalu, tačiau įrašomas į kompaktinį diską įgyja apčiuopiamą elementą).
  • Jis yra kintantis: jo kokybė ne visada yra vienoda, jo negalima laikyti. Kadangi kultūros produktas nėra masiškai atgaminamas, jo kokybė priklauso nuo sąlygų, kurių ne visada galima numatyti ar joms daryti įtaką (pvz., susižalojimai, ligos ar menininko asmeniniai klausimai, asmeninis lankytojo nusiteikimas ar net techniniai sutrikimai, streikai, pandemijos ir kt.).
  • Paprastai jis vartojamas pirkimo metu ir potencialus „pirkėjas“ negali jo lengvai „pabandyti“ iki pirkimo (pvz., norint nusipirkti spektaklį ar aplankyti parodą, reikia nusipirkti bilietą, nors skaitmeninė žiniasklaida šiandien siūlo naujas galimybes).
  • Jis yra pažeidžiamas finansinių sunkumų ir jo kaina negali atspindėti faktinių išlaidų ar kultūrinės, intelektinės ar socio-psichologinės vertės.
cubesproject