Tema Nr. 2 Tinklaveikos kultūros sektoriuje ypatumai

Tinklaveika kultūros aplinkoje yra būtina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tinklo teorijos pritaikomumas kultūros srityje remiasi tuo, kad tinklo struktūra yra vienintelė lanksti organizacijos forma, suteikianti galimybę taikyti „bandymų ir klaidų“ (ang. „trial and error“) procesą. Antra, pats kultūrinių industrijų pobūdis reikalauja lankstumo. Kadangi čia retai sudaromi fiksuoti kontraktai bei užtikrinamos stabilios darbo sąlygos, prisitaikymas prie besikeičiančių aplinkos sąlygų yra būtinas.

Pastaruoju metu sumažėjus vyriausybės skiriamai paramai, darbas kultūros sektoriuje reikalauja efektyvesnio išteklių – piniginių ir nepiniginių – panaudojimo. Kitaip tariant, norint pereiti nuo stabilios, vyriausybės parama kontroliuojamos kultūros aplinkos prie verslios veiklos atviresnėje rinkoje, būtina skirti daugiau dėmesio tiesioginei tinklaveikai.

cubesproject