Tema Nr. 2 Tinklo struktūra ir savybės

Siekiant proaktyviai įsitraukti į tinklaveiką, svarbu suvokti jos pagrindinius elementus bei teikiamą naudą. Pirmiausia reikia atsižvelgti į tinklo dydį, kuris atitinka turimų resursų skaičių.

Plečiantis tinklui, kartu didėja prieinamos informacijos bei kitų resursų kiekis. Vis dėlto, tinklo dydis neturėtų būti vienintelis lemiamas faktorius. Sukurto tinklo kokybė (o ne turimų kontaktų kiekis) kuria didžiausią pridėtinę vertę. Kokybė susideda iš tinklo pozicionavimo ir  joje esančios santykių struktūros. Jūs turite save pozicionuoti taip, kad svarbiausi nariai (kitaip sakant, tinklo „mazgai“) būtų pasiekiami greičiausiu būdu ir patiriant mažiausiai nuostolių. Iš tiesų – tinklas yra apibūdinamas ne tik kaip skirtingų tinklo taškų suma, bet kaip sąsajų tinklas, o tai akcentuoja tinklo „mazgų“ tarpusavio sąveikos svarbą. Nepaisant to, šios sąveikos dažnai priimamos kaip savaime suprantamas dalykas.

cubesproject