Tema Nr. 2 Vietos ženklo kūrimas vs kultūros paveldo valdymas

Vietos prekės ženklas buvo paminėtas pirmajame skyriuje kaip vienas iš prekės ženklų tipų. Tai reiškia, kad istoriniai ir paveldo objektai gali būti prekės ženklai. Bet kaip kultūros organizacijos valdo savo prekės ženklus? Į klausimą galima atsakyti išskiriant kultūros paveldo valdymą ir vietos prekės ženklo naudojimą.

Kultūros paveldo valdymas yra sritis, susijusi su kultūros paveldo identifikavimu, atkasimu, užrašymu, dokumentavimu, apsauga, išsaugojimu, restauravimu, aiškinimu, stiprinimu, pristatymu bei platinimu dabarties ir ateities kartų labui. (Kultūros ir paveldo tvarkymo vadovas)

Vietos prekės ženklo naudojimas žymėjimo metodus ir rinkodaros strategijas taiko istorinėms ir (arba) paveldo vietoms.

cubesproject