Tema Nr. 3 Dalyvavimo įrankiai

  • Bendruomenių susitikimai

Žmonių ir resursų subūrimas, priimant geresnius sprendimus ir siekiant geresnių rezultatų, kuriant bendruomeniškumo jausmą.

  • Dizaino dirbtuvės

Seminaras, įtraukiantis bendruomenę ir kitus suinteresuotus asmenis, orientuotas į idėjų generavimą ir tolimesnį vystymą.

  • Fokusuotos grupės

Struktūruotas suinteresuotųjų asmenų susitikimas. Naudojamas siekiant įvertinti skirtumus, sutarimo laipsnį ir išsiskiriančias grupių nuomones.

  • Dalyvavimo įvertinimas

Dalyvių įtraukimas, siekiant greitai ir išsamiai suprasti bendruomenę ar tam tikrus bendruomenės aspektus, naudojant vaizdines technikas, modelius, reitingavimą, diskusijas, žemėlapius.

  • Dizaino žaidimai

Vizualus būdas, leidžiantis dalyviams išanalizuoti įvairias galimybes interaktyvių žaidimų metodų pagalba.

cubesproject