Tema Nr. 3 Darnus vystymasis kaip kultūra

Kultūra padeda suprasti, kaip taikyti DVT ir kokių rezultatų galima tikėtis:

Susiekite savo tapatybę su atitinkamais DVT ir paskatinkite augimą. Vertybių išgryninimas ir susiejimas su integraliais DVT padės užtikrinti stabilią plėtrą.

Auginkite savo ekosistemą ir užtikrinkite jos atsparumą. Veiksmai, paremti vertybių sistema  ir su DVT susietomis strategijomis, formuoja panašaus veikimo organizacijų ekosistemą. Toks tinklas sukuria ryšius, transformuojančius individualų išteklių naudojimą į glaudų tyrinėjimą.

Puoselėkite šią kultūrą ir mėgaukitės darniu vystymusi. Aukščiau nurodytų žingsnių įgyvendinimas sistemiškai kuria tvarumo kultūrą. Organizacijos kūrimas tampa kultūros diegimo procesu, užtikrinančiu tvarumą, atsakomybę ir rūpestį.

Įrodyta, kad parama kūrybinėms industrijoms ir investicijos į kultūros paveldą spartina ekonomikos augimą.

Kultūra įgalina įvairesnį ir kūrybiškesnį mąstymą bei problemų sprendimą. DVT įtraukimas į kultūros plėtrą padeda:

-Užtikrinti palankesnę aplinką.

Valdyti rizikas ir išlaidas.

Auginti reputaciją ir pasitikėjimą.

Stiprinti santykius su darbuotojais, klientais ir suinteresuotomis grupėmis.

-Pasiekti naujas rinkas.

Suderinti veiksmus su vizija.

Vienas iš pavyzdžių, kaip kultūra padeda užtikrinti darnų vystymąsi, yra žinomas ukrainiečių paveldo šeimos restoranas Lietuvoje.

strateginis žingsnis susikoncentruoti į vidinę kultūrą (o ne į sezoninį pelną) sukūrė naują maisto standartą regione ir subūrė komandą, dirbančią jau daugiau kaip dvidešimt metų be šiai industrijai įprastos priežiūros.

Idėja sutvirtinti visą ekosistemą investuojant į infrastruktūrą ir bendruomenę lėmė verslo atsparumą. Ši vieta išgyveno visas krizes ir visuomenės elgsenos pokyčius be didelių nuostolių.

cubesproject