Tema Nr. 3 DVT taikymo procesas

Kultūros administravimas formuoja darnų vystymąsi per nuolatinį patikrų ir balansavimo procesą. Žemiau yra pateikiami pagrindiniai šios praktikos žingsniai:

Įvertinimas. Strateginių žingsnių tvarumas.

Apibrėžimas. Tikslų, kurios galima aiškiai pamatuoti, užsibrėžimas.

Dizainas. Integravimo proceso sklandumas.

Rekomendacijos. Integruotos strategijos tarpusavio sąveika.

cubesproject