Tema Nr. 3 Išteklių plano kūrimas

Projekto komanda – tai grupė žmonių, kurioje visi siekia bendro tikslo ir turi vertingų bei unikalių įgūdžių. Sėkmingam projektui labai svarbu tinkamai parinkti komandos nariai, aiškiai apibrėžta komandos tapatybė ir standartizuota jos veiklos praktika.“

Europos Regionų Asamblėja, 2020

Renkant projekto valdymo komandą būtina atsižvelgti į šiuos dalykus:

Comprehending the scope of the project allows for effective and strategic choices on who must be part of the team.

A diverse set of unique and relevant skills is vital; therefore, you must choose wisely. If the project management team lacks a certain set of skills, then you run the risk of having incomplete or wrongly developed tasks. Too many professionals with the same or similar skills can cause frictions or confusion over the ownership of the deliverables.

Overloaded workforce can cause a roadblock. Find team members who are available to effectively work on the project.

It is essential to comprehend and embrace the fact that people have different work styles and how these differences may affect the dynamic and efficiency of the project management team.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

Konsorciumas

Projektai paprastai struktūrizuojami kaip bendradarbiavimas arba konsorciumas tarp suinteresuotųjų šalių grupės, kuri dalijasi užduotimis ir atsakomybe. Pagal šią koncepciją suinteresuotosios šalys turi būti viena kitą papildančios ir turėti bendra interesą klausimu, kurį spręs projekto metu. Be to, konsorciumas turi sukurti valdymo struktūrą ir procedūras, pritaikytas prie projekto tipo ir sudėtingumo. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad visos projekto suinteresuotosios šalys  aiškiai suprastų bendradarbiavimo pobūdį ir būtų visapusiškai tam pasiryžusios.

Žiūrėkite, kaip veikia konsorciumo modelis.

Šaltinis: www.unsplash.com

cubesproject