Tema Nr. 3 Įvairių kultūrų sąveikos privalumai

 • Neigiamų stereotipų ir išankstinių nuostatų skirtingoms grupėms pašalinimas
 • Supratimo/pasitikėjimo santykių tarp skirtingų grupių plėtojimas ir šiuolaikiniame pasaulyje vyraujančio skirtingo suvokimo pripažinimas
 • Santykių, pagrįstų pagarbos, pasitikėjimo ir lygybės principais, kūrimas
 • Interaktyvios daugiakultūrės aplinkos kūrimas
 • Kalbos įgūdžių ugdymas, naujas mąstymo ir elgesio būdas

Šaltinis: www.unsplash.com

Dinamiško kultūrų bendravimo sritys

 1. Gastronomija

Daugiau nei išgyvenimo šaltinis!

Kitokios kultūros tyrinėjimo būdas.

Kai sąveikauja skirtingos gastronominės kultūros, atsiskleidžia kultūrinis pobūdis ir kultūrinis identitetas, skatinantis bendravimą ir naujos kultūros supratimą.

Jis vaidina svarbų vaidmenį sprendžiant visus socialinius ir politinius klausimus.

 

 1. Sportas
 • Sportas, ypač komandiniai žaidimai, yra svarbi mūsų gyvenimo dalis, nesvarbu, ar esame žiūrovai, ar dalyviai.
 • Sportas buvo sukurtas kaip svarbi mokymo priemonė (ir formali, ir neformali).
 • Dalyvavimas sporte gali skatinti žmogaus teises, kurti bendrus interesus ir vertybes bei mokyti pagrindinių socialinių įgūdžių (pvz., sąžiningo žaidimo).
 • Tarptautinės renginių organizacijos vaidmuo yra tikrai reikšmingas.
 • Sportas gerina socialinį ir kultūrinį gyvenimą, suburia asmenis ir bendruomenes.
 • Be to, skatina dialogą ir išankstinių nuostatų, stereotipų, kultūrinių skirtumų, nežinojimo ir diskriminacijos panaikinimą.

Šaltinis: www.pixabay.com

 1. Menai

Menas yra išraiškos ir bendravimo forma!

 • Meno kūrinio pristatymas galerijoje ar parodoje kviečia žiūrovą ir suinteresuotą visuomenę pradėti pokalbį.
 • Žmonės dažnai naudoja skirtingus būdus išreikšti savo mintis, tokius kaip garsai, vaizdai, judesiai ir kt.
 • Menininkas publikai pateikia kitokią pasaulio perspektyvą.
 • Menininkai/kūrėjai atstovauja kultūrai, rasei, klasei, religijai, bendruomenei, kuriai jie priklauso.
 • Menas remiasi bendravimu, nes jis neegzistuoja be kūrėjo, auditorijos ir žinutės.

Šaltinis: www.pixabay.com

 1. Kultūrinis paveldas

Privalumas visiems, atsakomybė visiems!

 • Kultūros paveldas yra bendruomenės išplėtoto gyvenimo būdo išraiška, perduodama iš kartos į kartą.
 • Tai yra papročiai, įpročiai, daiktai, vertybės, praktika, meninė raiška ir kt.
 • Kultūros paveldas skirstomas į dvi plačias kategorijas: nematerialusis ir materialusis kultūros paveldas.
 • Kultūros paveldas yra svarbus tarpkultūrinio bendravimo ir socialinės sanglaudos aspektas.

Šaltinis: www.pixabay.com

cubesproject