Tema Nr. 3 Koncepcijos vystymo žingsniai

 1. PAVADINIMAS: trumpas, aiškus, informatyvus, diskretiškas.
 2. PAGRINDIMAS: kokius parengiamuosius darbus atliko paraiškos teikėjas (siekiant užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą naujajame projekte).
 3. AIŠKIAI PAMATUOJAMŲ TIKSLŲ IDENTIFIKAVIMAS: dalis tikslų turėtų būti siejami su bendrąja organizacijos strategija ir politika.
 4. SIEKIAMI REZULTATAI: turėtų būti tiesiogiai susiję su tikslais (paprastai tai būna konkretūs, apčiuopiami rezultatai (pavyzdžiui, informacinės medžiagos publikavimas, renginio suorganizavimas ir kt.).

Image source: https://pixabay.com/

 1. VEIKLOS IR TRUKMĖ:
 • planuojamų veiklų, kurios padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, aprašymas
 • projekto veiklų įgyvendinimo grafiko pateikimas
 1. NAUDOS GAVĖJAI IR NAUDA:

Abipusės naudos analizė (kokybinės ir kiekybinės), atsižvelgiant į planuojamų įgyvendinti veiklų tvarkaraštį (užduočių paskirstymas laiko atžvilgiu), finansavimo plano vertinimas, naudos gavėjų aprašymas ir projekto teikiamos naudos skirtingoms tikslinėms grupėms detalizavimas.

 1. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS:
 • projekto valdymas
 • vaidmenys ir atsakomybės, pareigų paskirstymas (pvz. finansų valdymas, monitoringas ir vertinimas)
 1. BIUDŽETAS: žr. 3-iąjį skyrių.
cubesproject