Tema Nr. 3 Lėšų pritraukimas tarptautinėse įmonėse

 • Globalizacija skatina tarptautinės prekybos ir komercijos plėtrą.
 • Šiuo metu daugelis organizacijų pasisako už meno ir kultūros paveldą ir kuria projektus šiam tikslui pasiekti.

Pavyzdys Nr. 1: Tarptautinis kultūros įvairovės fondas (IFCD)

 • UNESCO Tarptautinį kultūros įvairovės fondą sudaro daug rėmėjų.
 • Įkurtas: 2005 m.

Tikslai:

 • Prisidėti prie darnaus vystymosi ir mažinti skurdo lygį besivystančiose šalyse.
 • Remia projektus, kuriais siekiama didinti kultūros daromą įtaką šiuolaikinėje visuomenėje per:

      –  veiklas, didinančias kultūros įvairovę ir stiprinančias kultūros organizacijas (pvz.: pasižyminčias tvariomis vietos ir regionų rinkomis)

      – tvarių verslo planų kūrimą kultūrai

Pavyzdys Nr. 2: Lėšų pritraukimas nacionaliniu mastu su pagalba iš Europos, organizacija „Diazoma“

 • NVO, įkurta 2008 m. Atėnuose

Bendrasis tikslas:

 • Kultūros paveldo apsauga ir administravimas su individualia, vietos ir vyriausybės pagalba

Veiklos:

 • Istorinių vietų, susijusių su menais (teatras, stadionas, kt.), apsauga ir administravimas
 • Lėšų rinkimas restauracijai: planavimo/investavimo susitarimų, nacionalinių/Europinių fondų projektų, pritaikytų technologiniams poreikiams (pvz.: 3D animacija, virtualūs turai) finansavimas
 • Darnus vystymasis, kuriant holistines kultūrinio turizmo programas/apjungiant monumentus ir vietos antreprenerystę (kultūros keliai ir archeologiniai parkai)

Piliečiai gali prisidėti prie senovės teatrų populiarinimo, naudojant specialias banko sąskaitas, skirtas kiekvienam teatrui atskirai. Platus socialinių tinklų naudojimas.

Lėšų pritraukimas ir kultūrinės kompetencijos

Tarpkultūrinė kompetencija – esminis įgūdis, kuriant partnerystę, kuri remiasi stabilumu, integralumu ir savitarpio supratimu.

❖Žmonių iš skirtingų kultūrinių aplinkų diskriminacijos panaikinimas.

❖Tai padeda kultūros atstovams suprasti rėmėjų mentalitetą ir prie jų prisitaikyti.

Šios kompetencijos pagerina organizacijos funkcijas ir:

 • Kuria perspektyvų bendradarbiavimą.
 • Didina organizacijos aktyvumą.
 • Padeda efektyviai plėtoti rėmėjo ir organizacijos partnerystę.

Tarpkultūrinių kompetencijų sritys

 • Jeigu organizacija yra susipažinusi su savo rėmėjų kultūra, civilizacija ir mentalitetu – tuomet žino tinkamą būdą į juos kreiptis.
 • Į šiuos kultūrinius faktus reikėtų atsižvelgti:
 1. Kalba
  Kokia kalba rėmėjai komunikuoja?
 2. Amžius

Remiantis statistine analize, rėmėjo amžius turi įtakos paramos dydžiui.

 1. Religija ir dvasingumas

Paprastai rėmėjai suvokia paramą kaip religinės veiklos formą dėl ideologinių ar religinių priežasčių.

 1. Tautybė

Tautinė tapatybė daro įtaką rėmėjo bendravimo įgūdžiams, savanorystei, sprendimo priėmimo procesams.


5. Lytis

Daugelyje šalių rėmėjų lytis turi įtakos finansinių transakcijų procesui. Lytis taip pat susijusi su paties rėmimo tikslu.

 1. Socio-ekonominiai ir edukaciniai aspektai

Išsilavinimas ir socialinė padėtis atspindi rėmėjo mąstyseną ir pabrėžia bendradarbiavimo procesą. Organizacijos turi pritaikyti komunikaciją pagal rėmėjo socialinę ir kultūrinę aplinką.

Šaltinis: Intercultural Competence for Nonprofit Fundraising https://ccsfundraising.com/intercultural-competence-for-nonprofit-fundraising/ 

cubesproject