Tema Nr. 3 Netradicinis mąstymas

Kultūros administravimas prisideda prie žmogaus principų ir pagrindinių vertybių tausojimo. Jis ugdo projektų valdymo, lyderystės ir problemų sprendimo įgūdžius.

„Netradicinio mąstymo” metodas kviečia galvoti, kreipiant ypatingą dėmesį į aplinkybes (kontekstą). Jis užduoda klausimą „Ką reiškia užsiimti konkrečia veikla?“ ir „Kaip organizacija gali ją sustiprinti?“ Ši praktika įtraukia sprendimus priimančius asmenis į procesą, kuomet veiksmai vertinami platesnėje perspektyvoje.

Netradicinis mąstymas paprastai taikomas:

-Idėjų generavime.

-Prekinio ženklo kūrime.

-Strateginiame planavime.

-Produktų kūrime.

-Inovacijų vystyme.

cubesproject