Tema Nr. 3 Projekto įstatai

Projekto įstatai yra oficialus, trumpas dokumentas, kuriame aprašomas visas projektas, įskaitant suinteresuotąsias šalis, jo tikslus ir kaip jie bus įgyvendinti. Tai pristatymas, naudojamas per visą projekto gyvavimo ciklą, todėl laikomas būtina projekto planavimo dalimi.

Projekto įstatai apima:

  • Projekto tikslą
  • Pamatuojami projekto uždaviniai ir susiję sėkmės kriterijai
  • Svarbiausius reikalavimus
  • Reikšmingiausias rizikas
  • Sutrauktą projekto grafiką
  • Biudžeto suvestinę
  • Suinteresuotųjų šalių sąrašą
  • Projekto patvirtinimo reikalavimus (t. y. kas yra projekto sėkmė, kas nusprendžia, kad projektas yra sėkmingas ir kas pasirašo po projektu)
  • Paskirtą projekto vadovą, atsakomybes ir valdžios lygį
  • Asmens (-ų), leidžiančio (-ių) patvirtinti projekto įstatus, vardą ir pavardę

Skaitykite daugiau apie projekto įstatų naudojimosi vadovą, pavyzdžius ir šablonus.

Šaltinis: www.gettyimages.com 

cubesproject