Tema Nr. 3 Projekto tvarumas

Kiekviename projekte tvarumas turi būti užtikrintas paskutiniame etape, nes taip kuriamas projekto ilgalaikis poveikis ir organizacija gali tęsti savo misiją ateityje. Finansinė analizė, rizikos analizė, komunikacija ir tinklo nustatymas, veiklos planas, mokymai, žmogiškųjų išteklių plėtra ir gebėjimų stiprinimas, aplinkos ir bendruomenės analizė – visa tai padeda nustatyti projekto tvarumą.

Sužinokite apie tvaraus projekto principus.

Ir…. Kaip padaryti projektą tvariu.

Šaltinis: www.gettyimages.com