Tema Nr. 3 Rinkodaros plano rengimas, antras etapas

RINKODAROS PLANAS. Atlikus situacijos analizę ir atsižvelgiant į organizacijos misiją bei strateginius tikslus, parengiama RP informacija.

Pirmasis žingsnis yra nustatyti rinkodaros tikslus, kurie idealiu atveju turėtų papildyti ir palaikyti kitus organizacijos tikslus, pavyzdžiui, remti organizacijos socialinę misiją, sustiprėti finansiškai iš organizacijos pasiūlymų ar kurti naujus organizacijos kultūros produktus. Štai kodėl verslo planavimui bet kuriame organizaciniame sektoriuje (pvz., rinkodaros, gamybos, žmogiškųjų išteklių, finansų ir kt.) reikalingas įvairių susijusių padalinių vadovų bendradarbiavimas, kad planai būtų nuoseklūs, vienas kitą papildantys ir palaikantys organizacijos strateginį planą.

Tikslai turi būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, susiję ir apriboti laiku (angl.: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, SMART).

Kitas žingsnis kuriant RP yra tikslinės grupės (-ių) pasirinkimas pagal anksčiau nustatytus rinkodaros tikslus. Atitinkamai reikia nuspręsti dėl konkretaus rinkodaros įrankių derinio, kad būtų pasiektas kiekvienas nustatytas tikslas. Kaip minėta anksčiau, rinkodaros kompleksas yra lankstus ir, atsižvelgdama į nustatytus tikslus ir pasirinktas tikslines grupes, organizacija turi apibrėžti tinkamą taktikos naudojimą, remdamasi penkiais- produkto, vietos, kainos, reklamos ir žmonių elementais.

Naudingas įrankis, padedantis susieti organizacijos tikslus, tikslines grupes ir rinkodaros komplekso elementus, yra „Ansoff Matrica kartu su McCarthy ir Jinett dalyvavimo modeliu.

Nereikia nė sakyti, kad rinkodaros taktikos pasirinkimas priklauso nuo biudžeto ir kitų išteklių (pvz., personalo, infrastruktūros, technologijų ir kt.), kuriuos galima realizuoti rinkodaros tikslams pasiekti. Todėl biudžeto sudarymas ir išteklių paskirstymas yra nepakeičiama RP dalis.

Kadangi tikslai yra riboti laiko atžvilgiu, laiko grafikai taip pat yra svarbūs nustatant konkrečių suplanuotų veiksmų įvykdymo terminus, taip pat vertinimo gaires, padedančias kontroliuoti efektyvų RP įgyvendinimą. Naudinga laiko planavimo priemonė yra Ganto diagrama.

Kuriant rinkodaros planą reikia užduoti šiuos klausimus:

  • Kokia dabartinė jūsų organizacijos padėtis?
  • Kas yra jūsų tikslinės rinkos?
  • Kokie yra jūsų tikslai ir uždaviniai? Kaip bus vertinamas jų įgyvendinimas?
  • Kokį rinkodaros derinį (taktiką/įrankius) naudosite?
  • Kiek tai kainuos?
  • Kas ir kaip dalyvaus?
  • Koks yra jūsų veiksmų laikotarpis?

Šaltinis: Anthony Shkraba, www.pexels.com

cubesproject