Tema Nr. 3 Rinkos segmentavimas

Remdamasi auditorijos tyrimų duomenimis, organizacija gali tęsti rinkos segmentavimą, t. y. sukurti klientų pogrupius, naudojant vieną ar keletą kriterijų, specialiai pasirinktą atspindėti įvairius organizacijos tikslus. Segmentavimas turi identifikuoti pakankamai dideles, išmatuojamas, viena kitą išskiriančias, išsamias ir pasiekiamas grupes. Natūralu, kad skirtingiems organizacijos tikslams gali būti taikomas skirtingas segmentavimo kriterijų rinkinys. Įprastai kultūros srityje yra naudojami šie kriterijai:

  • Socialiniai ir demografiniai kriterijai (pvz., amžius, lytis, pajamos, profesija, išsilavinimas, geografinė padėtis, etninė kilmė ir kt.)
  • Psicho-elgesio kriterijai (pvz., gyvenimo būdas, socialinė padėtis, laisvalaikio pasirinkimas, požiūris į kultūrą ir kt.)
  • Žanrui/organizacijai būdingi kriterijai (pvz., lankomumo intensyvumas ar išankstinis nusistatymas, lojalumas, nusiteikimas naujovėms, lankymo būdai ir kt.).
  • Vartotojo elgesio kriterijai (pvz., vertės priskyrimas, poreikiai, vartotojų pageidavimai bei kriterijai ir kt.)

Šaltinis: Karolina Grabowska, www.pexels.com

cubesproject