Tema Nr. 3 Tinklaveika – galimybių šaltinis

Kultūrinė antreprenerystė yra puikus tinklaveikos pavyzdys, kuris ne visuomet pilnai realizuojamas. Kadangi kultūros sektorius pagal pobūdį yra neformalus ir ganėtinai nestabilus, darbo santykių kūrimas taipogi vyksta neformalioje aplinkoje. Kultūros antrepreneriai turi konkuruoti dėl finansavimo, karjeros galimybių ir pan. Iš esmės kultūriniai verslai pasižymi glaudžiu bendradarbiavimu. Taigi, proaktyvi tinklaveika tampa strategija, padedančia įsitvirtinti kultūros pasaulyje. Kontaktų, kurie gali būti susiję su būsimu darbu, užmezgimas ir palaikymas yra kultūros antreprenerių veiklos pagrindas: verslumas, bendradarbiavimas ir bendruomenė. Iš kitos pusės, tinklaveika šioje srityje paprastai vyksta natūraliu būdu, sąmoningai nespartinant proceso. 

Būtent tai ir yra tinklaveikos kultūros sektoriuje ypatumai – ryšių palaikymas yra ne tik darbo galimybių šaltinis, bet kartu galimybė užmegzti draugiškus santykius, bendradarbiavimą, gauti paramą ir žinias. Neformali aplinka suteikia daugiau laisvės ir kūrybiškumo, tačiau atitinkamai lemia ir mažesnius atlyginimus bei nesaugumą darbo rinkos atžvilgiu.

cubesproject