Tema Nr. 3 Tinklo „mazgų“ ir ryšių identifikavimas

Užsiimant tinklaveika, svarbu identifikuoti, kokie „mazgai“ sudaro konkretų tinklą. Taigi, prieš užmezgant naujus kontaktus ir priskiriant juos tam tikrai grupei, vertinga suprasti tų santykių pobūdį ir efektyviausias galimybes pasinaudoti jais. Visų trijų tipų tinklai – asmeniniai, verslo ar socialiniai – gali būti naudojami įvairiems tikslams.

Silpni ryšiai yra naudojami perduoti ir gauti informaciją bei paslaugas, kurių negali suteikti artimiausi kontaktai. Priešingai, stiprūs ryšiai, yra naudojami pasitelkiant svarbiausius resursus ir reikiamą pagalbą. Stiprūs ryšiai yra ne tokie įvairūs, tačiau efektyvesni.

Kultūros sektoriuje formalūs ir neformalūs aspektai dažnai persidengia ir negali būti aiškiai atskiriami.

Kalbant apie tinklaveikos pradžią, šeimos nariai vaidina svarbų vaidmenį, gaunant reikiamą pagalbą ir paramą. Šeimos narių indėlis yra ypatingai svarbus pradžioje, kuomet tinklas yra  nedidelis ir susideda iš homogeniškų „mazgų“. Tokiais atvejais šeimos „mazgų“ skaičius ir įvairovė viršija išorinių kontaktų skaičių.

Source: Miguel Bruna on Unsplash.

Vis dėlto, naudojant šeimos tinklą svarbu nuosekliai plėtoti jį už šeimyninio rato ribų, kitaip tinklui kils grėsmė tapti priklausomu ir ribotu. Dėl šios priežasties yra būtina plėtoti tinklo „mazgus“, pasižyminčius diferencijuota ekspertine patirtimi, įgūdžiais ir profesijomis. Iš kitos pusės, tai nereiškia, kad nauji kontaktai turi pakeisti senuosius.

Žmonės yra labiau linkę koncentruotis į esamų socialinių ryšių palaikymą negu naujų užmezgimą. Be to, sėkmingi tinklo kūrėjai naudoja esamus kontaktus sukurti naujiems. Taigi, visos tinklaveikos dalys turi būti vertinamos kaip nuolatinis naujų ryšių paieškos ir santykių užmezgimo procesas. Ryšių praplėtimas ir informacijos bei paslaugų mainai tinkle vyksta tik po to.

Tinklo turėjimas kuria vertę tik tuomet, kai jame yra aktyviai palaikomi santykiai. Nesugebėjimas

kurti stiprių santykių su tinklo dalyviais yra glaudžiai susijęs su tuo, kad tinklų kūrimas ir plėtojimas ne tik teikia naudą, bet taip pat turi savo kainą.

cubesproject