Tema Nr. 3 Veiklos sąnaudų numatymas

Būtina apsvarstyti įvairaus pobūdžio išlaidas:

  • Darbo užmokestis: Projekto komandos laiko, reikalingo įgyvendinti numatytas užduotis, detalus įvertinimas
  • Pagrindinės išlaidos: prekių ir paslaugų, reikalingų projekto įgyvendinimui, analizė
  • Kelionės išlaidos: informacija, susijusi su kelionių, būtinų įgyvendinti projektą, skaičiumi ir komandiruočių dienomis
  • Renginių išlaidos: apima patalpų nuomos ir garso bei vaizdo įrangos išlaidas
  • Matinimo išlaidos: pateikiama tokia informacija, kaip renginyje dalyvaujančių žmonių skaičius ir išlaidos, skirtos vienam asmeniui
  • Išlaidos, susijusios su dovanomis: naudinga įvertinti išlaidas, susijusias su siuvenyrais ar kitais daiktais, skirtais pagerbti dalyvius ar svečius

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject