Tema Nr. 4 Asmeninės savybės tinklų kūrimui

Asmenybė, kultūrinėje aplinkoje lemianti tinklo funkcionavimą, paprastai priimama kaip savaime suprantamas dalykas. Visgi, žmonėms reikia specifinių žinių kuriant, plėtojant ir palaikant sukurtus tinklus. Individualūs asmenybių skirtumai (informacijos apdorojimas, tarptautiškumas, savalaikis reagavimas į pasaulio rinkos pokyčius, partnerių paieška) lemia nevienodus gebėjimus formuoti ir palaikyti tinklus.

Supratimas, kas yra proaktyvi tinklaveika ir kaip ji kuriama, gali labai pasitarnauti kultūros sektoriuje. Visgi, vien žinoti išorines charakteristikas nepakanka – būtina mėginti jas pritaikyti praktikoje. Sėkmei užtikrinti reikalingos tam tikros asmeninės savybės. Žinojimas, kokios yra esminės savybės ir kokia jų svarba tinklaveikai, gali nukreipti žmogų sąmoningam konkrečių savybių tobulinimui ateityje.

Viena iš svarbiausių savybių, kurią privalo turėti tinklo antrepreneriai, yra budrumas. Tai yra gebėjimas matyti procesus iš galimybių (iki šiol nepastebėtų), kurias galima išnaudoti, perspektyvos. Budrumas suteikia maksimalų informacijos kiekį ir leidžia įvertinti visus išorinius faktorius, sukuriančius tą galimybę (ir teikiančią naudą) tinkle.  Šiuo atveju budrumas yra laikomas kažkuo, kas yra atskirta nuo neapibrėžtumo.

Tačiau šis požiūris neapima kitos esminės savybės –  kūrybiškumo. Budrumas apima tik jau pilnai išvystytų ir egzistuojančių galimybių, kurias tereikia griebti ir išnaudoti, identifikavimą. Budrumas neskatina platesnio mąstymo ir galimai užgožia naujų perspektyvų, kaip išnaudoti tinklą, įvertinimą. Tai neleidžia planuoti kelių žingsnių į priekį, įžvelgti sąsajų ir rezultatų, kurie nėra akivaizdūs dabartyje. Tai yra momentas, reikalaujantis vaizduotės įsikišimo.

Vaizduotė peržengia „čia ir dabar“ bei visus ateities scenarijus padaro įmanomais. Budrumas apsiriboja praeities ryšiais, tuo tarpu vaizduotė sukuria naujus (reformuodama senuosius ryšius ir kurdama naujas sąsajas tarp jų). Vaizduotė yra įrankis, padedantis formuoti ateitį dabartinių žinių pagalba. Taigi, ji padeda atrasti naujus būdus, kaip pritaikyti ankstesnes patirtis ir dėlioti alternatyvias strategines kryptis.

Vaizduotė apima tokias savybes kaip sprendimų priėmimas (galimybė nuspėti tinklaveikos pasekmes), praradimų tikimybės įvertinimas (suvokimas, kad prognozuojamas sėkmės scenarijus gali būti ne galutinis ir kad kitos tinklaveikos perspektyvos taipogi įmanomos), ir kūrybiškumas (kuris apima savo paties kūrybiškumo pripažinimą bei naujų galimybių tinkle įžvelgimą). Kūrybiškumas leidžia įžvelgti naujas tinklaveikos strategijas ir perspektyvius variantus.

Galiausiai, kitos intelektinės savybės, kaip laiko suvokimas ir emocinis intelektas, bendravimo potencialas bei bendrosios žinios taip pat daro įtaką tinklaveikos procesams. Asmeninės savybės, kurios padeda užmegzti ir plėtoti tinklus (taip pat ir verslo galimbes), gali būti paveiktos socialinių struktūrų. Taigi, tokie veiksniai, kaip išsilavinimas, įgūdžiai ir šeimos kilmė, gali arba sustiprinti, arba sukurti kliūtis sėkmei.

Vienu ar kitu atveju, anksčiau paminėtų asmeninių bruožų identifikavimas ir suvokimas padidina sėkmės tikimybę ir nukreipia proaktyvios tinklaveikos link.

cubesproject