Tema Nr. 4 ES finansavimo sistema

Siekiant skatinti verslo plėtrą ir vykdomas veiklas, ES skelbia įvairias finansavimo programas, atsižvelgiant į skirtingus organizacijų, įmonių ir įstaigų poreikius. Parama skirstoma į dvi dalis.

Tiesioginis finansavimas

Netiesioginis finansavimas

Tiesioginis finansavimas

⮚Teikiamas per Europos institucijas

⮚Suskirstytas į dvi grupes

Kontraktas

Dotacija   

Dotacija (parama)

  • Siūloma konkrečiuose projektuose, remiantis tam tikromis sąlygomis („tinkamumo kriterijais).
  • Paraiškų teikimas paskelbus viešą Kvietimą teikti paraiškas.

Kontraktas

  • Pagrinde skirtas ES institucijoms
  • Tikslas – reguliariai įgyvendinti veiksmus, susijusius su finansuojamais projektais

Image source: https://unsplash.com/

Netiesioginis finansavimas

⮚Vykdomas nacionalinės ir regioninės valdžios institucijų

⮚Sudaro 80% biudžeto

⮚Suskirstytas į 5 fondus

Europos regioninės plėtros fondas

Europos socialinis fondas

Sanglaudos fondas

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

Finansuojamos programos

53 programos, susijusios su tokiomis sritimis, kaip kultūra, aplinka, švietimas, migracija, ekonominė ir socialinė raida

Image source: https://unsplash.com/

cubesproject