Tema Nr. 4 Įtraukiančio bendradarbiavimo metodika

Kultūros administravimas suteikia galimybes mažoms ir vidutinėms įmonėms, bendruomenėms, mažiau galios turinčioms grupėms prasmingai įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą. Tokiu būdu kultūra skatina augimą ir inovacijas visur, kur ji yra aktyviai puoselėjama.

Įtraukiančio bendradarbiavimo metodas – tai būdas efektyviai įtraukti visas suinteresuotas grupes į dialogą. Tai suteikia galimybę visiems būti išgirstiems ir drauge kurti sprendimus.

Įtraukiančio bendradarbiavimo praktika paprastai taikoma:

-Procesų kūrime.

-Konfliktų sprendime.

-Kokybiniuose tyrimuose.

-Bendros kūrybos procese.

-Pokyčių valdyme.

-Kultūros stiprinime.

cubesproject