Tema Nr. 4 Lobizmas

Lobizmas yra tam tikra propagavimo forma. Tai strateginis, suplanuotas ir neformalus būdas paveikti sprendimus priimančius asmenis. Jo charakteristikos: atviras (dvipusis) bendravimas, įtaka susiejant skirtingų suinteresuotųjų šalių interesus, kuriant naudingas situacijas ir investuojant į ilgalaikius santykius su sprendimų priėmėjais (Lobizmo ir interesų gynimo gairės, 2010).

Lobizmo pavyzdžiai:

  • Asmeniniai laiškai
  • Tiesioginiai susitikimai su sprendimų priėmėjais (pvz., Seimo nariais)
  • Neoficialūs kontaktai priėmimuose (pvz., Užsienio reikalų ministerijoje)
  • Darbo vizitai su sprendimus priimančiais asmenimis
  • Asmeniniai informacijos mainai telefonu
  • Bendrų strategijų rengimas

Rėmėjams patinka, kai esate gerai informuoti, kai turite informacijos apie viską, ką darote, kai esate novatoriški, kai sudarote partnerystę ir kai jūsų sąraše yra kiti rėmėjai, kurie padės jus bendrai finansuoti. Be daugelio sudėtingų veiksmų projektų valdymo grandinėje, bendravimas su rėmėjais yra labai svarbus. Tam, kad idėjos ir mintys būtų veiksmingai perduotos, tam turėtų vadovauti kažkas iš komandos, turintis aukštus bendravimo sugebėjimus. Gero bendravimo žodžiu/ neverbaline komunikacija ar raštu taisyklių laikymasis nustato partnerystės su rėmėjais kūrimo pagrindą. Projektų valdyme yra žodis „žavintis“ rėmėjus. „Žavinti/s“ šia prasme reiškia iškalbą, kompetenciją, tikslumą, pozityvų požiūrį ir pasirengimą.

  • Kai kurie įgūdžiai, kuriuos geras komunikatorius turėtų turėti tiesioginio ar netiesioginio lėšų rinkimo procese, pateikti šioje lentelėje:

RĖMĖJO DĖMESIO PATRAUKIMAS

KURKITE SANTYKIUS

ŽINOKITE KAIP PAAIŠKINTI

EMOCIJOMIS GRĮSTAS SANTYKIS- ŽINOKITE KAIP PAPASAKOTI SAVO ISTORIJĄ

Pabandykite surasti žmonių, kurie juos jau pažįsta ir kurie pristatys jūsų organizaciją ar įstaigą.

Organizuokite tam tikrus renginius, kur jie bus kviečiami į svečius.

Asmeniškai organizuokite susitikimą su gerbiamu organizacijos nariu.

Sulaukus rėmėjų dėmesio, būtina užmegzti santykius, prašyti patarimo ir plėtoti dialogą. Pirmojo susitikimo metu neprašykite pinigų, bet paaiškinkite, kodėl jie kaip rėmėjai yra įdomūs organizacijai, kaip jie gali prisidėti ir kokie yra jūsų organizacijos strateginiai planai. Šiame etape jūs nieko neprašykite, bet parodykite susidomėjimą rėmėjais ir jų interesų sritimi.

Žmonės, duodantys lėšų, nori investuoti į tas organizacijas ir įstaigas, kurios duos geriausius rezultatus daugiausiai žmonių iš pasirinktų sričių. Rėmėjus domina – kuo jūs ypatingi, kokia jūsų veiklos programa, koks veiklos tikslas ir poveikis, kokie ateities planai, kaip jūs prie to prisidėsite ir kokia yra komanda, su kuria dirbate.

Rėmėjų emocinis santykis su jūsų organizacija ar įstaiga visada yra didžiausias turtas. Nepaisant to, koks geras jūsų projektas, jei rėmėjų emocinis ryšys silpnas, vargu ar projektas bus įgyvendintas. Parodykite, kad sekate jų darbą, remiamų projektų tipą ir esate patenkinti jų programos turiniu. Mąstykite ir kalbėkite pozityviai. Būkite išmintingi komunikacijos procese stiprindami ryšį.

cubesproject